Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuální zprávy čtěte v rubrice:   "NOVINKY"

Aktuální fota z akcí spolku viz.:   "FOTOALBUM 2024"

 

V nekonečně vzdálené minulosti zrodil se na naší planetě život. Kdy a jak se to stalo, přesně nevíme. Ale jedno je jisté: každý, byť sebemenší projev živé hmoty byl hned od počátku podřízen pevnému řádu, navazujícímu na onen, který vládne hvězdným světům ve vesmíru. Vše kolem nás ovládá zákon. V přírodě není opravdové anarchie, proto si kdykoliv můžeme zalistovat v kalendáři, který je vlastně knihou budoucích dnů, programem dosud neexistujících dějů, v jejichž naplnění pevně věříme jen proto, že ve svém nitru podvědomě cítíme velký vesmírný řád.

Poznávat a naplňovat tento řád je posláním přírodní moudrosti - ale abychom ho mohli skutečně pochopit, musíme alespoň na chvíli ztlumit chvat svých kroků a svého srdce, tiše se zamyslit a skromně se sklonit před velikostí poznání.

Jeden jediný rok v srdci přírody - a co tajemství a kouzel je v něm skryto! Každý měsíc má svůj vlastní způsob života, zdánlivě nevyzpytatelný, ale přece jen pochopitelný pro toho, kdo dovede vytrvale pozorovat, hluboce cítit a silně milovat. Klíčem k pochopení přírodních jevů je jejich každoroční opakování .

2---podleti.jpg

Roční období jaro, léto, podzim a zimu rozlišujeme podle astronomického kalendáře. Naši předkové se však řídili podle začátků a konců zemědělských prací a náboženských svátků. Jemnější rozlišení roku do osmi období se na českém venkově zachovávalo až do konce 19. století. Byl to pozimek (předjaří - od 24.2., svátek sv. Matěje), vesna (jaro - od 19.3., svátek sv. Josefa), podletí (od 16.5., svátek sv. Jana Nepomuckého), léto (od 8.6., svátek sv. Medarda), polétí (od 15.8., svátek sv. P.Marie), podzimek (od 21.9., svátek sv. Matouše), předzima (od 11.11., svátek sv. Martina) a zima (od 25.12., Narození Páně).

 

05---kveten-2.jpg

                                                *  K V Ě T E N  * 

                                           Jestli v máji neprší, červen to dovrší.

                  Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.

                                            15. květen - sv. Žofie políčka zalije.

                                           Slavík zpívá v háji až za tepla v máji.

V růžovém oparu ranních mlh a vlhkých podvečerů a v přísvitu jásavé zeleně přichází k nám měsíc lásky - máj. To už je vyvrcholení jara - rozkvetou šeříky i jírovce a všude je plno trylků a štěbetání. Srdce všech živých tvorů se zachvívá podivnou touhou. Máj do sebe vstřebá obrovskou sílu rašení z dubna i sluneční jas a výboje bouřek z června - chvěje se tedy lidské srdce  pod jeho dotekem jak  polekané ptáče. Jenom selská moudrost je zde proti cítění obyčejného člověka. Požaduje studený a vlhký máj, aby byl v stodole ráj. Ale nám se obvykle zdá, že bychom kouzelný májový podvečer nevyměnili ani za pecen chleba. Naštěstí není řízení těchto věcí v lidských rukou. 

 

                               

                             * JARO SPOLKU HORYMÍR * 

                                    Meteorologické jaro nastalo 1. března 

                           Astronomické jaro nastalo 20. března v 04.07 hodin.

                           Astronomické léto nastane 21. června v 04.28 hodin

 

            22. - 28. března    * Šumava *  předjarní týden pro nepracující

          28.3. - 1.4. 2024     * Velikonoce s Horymírem* Šumava, osada Dobrá

                   12. dubna    * Country klub Bažina * vzpomínka na Jirku Kytku

               3. - 8. května   * Cyklovandr Český les *  cyklopřejezd pohoří

           24. - 26. května   * Kamenitý camp * jarní setkání na Křivoklátsku

               5. - 9. června  * Berounka 2024 * splutí části Staré řeky 

             9. - 13. června  * Berounka * jarní seniorské splouvání řeky  

           14. - 16. června  * Banjo Jamboree Čáslav *  bluegrassový festival

     zvadlo-camp.jpg

               

country-racice.jpg